Långsamheten i livsresan 

Under semestern slog det mig att olika människor packar olika mycket, vilket till stor del beror på var man reser och hur länge man har tänkt att vara borta. Vad svaret blir på var och hur länge är beroende av, var resan är ämnad och utifrån det väljs också färdsätt. Vilket färdsätt som väljs är också beroende av vad man vill uppleva med resan. Karin Boye skriver i andra versen, men också i hela sin dikt I rörelse, om resan vi gör i livet. 

Den mätta dagen, den är aldrig störst.
Den bästa dagen är en dag av törst.

Nog finns det mål och mening i vår färd –
men det är vägen, som är mödan värd.

Det bästa målet är en nattlång rast,
där elden tänds och brödet bryts i hast.

På ställen, där man sover blott en gång,
blir sömnen trygg och drömmen full av sång.

Bryt upp, bryt upp! Den nya dagen gryr.
Oändligt är vårt stora äventyr.

Karin Boye beskriver vår färd och resa genom livet och att det är just själva resan som är meningen eller syftet med eller t.o.m. själva livet. Även om det finns ett mål med resan, så kan man inte bara sätta sig ned och vänta på att livet ska passera för att komma till målet i slutet av resan, då väntar man bara på sin egen död. Vilket man i och för sig också gör när man aldrig är närvarande i nuet. I den sista versen finns det en enorm livsglädje i det äventyr som finns i livets möjligheter och är tillgänglig varje ny dag. Det är upptäkterna under resans gång som skapar och formar livet. Ju mer vi upplever desto mer berikar det livet. Dikten heter I rörelse, men hon säger inget om hastigheten, vilket jag upplever som behagligt, eftersom det då skapas en frihet till att uppleva livet i den hastighet som passar mig allra bäst. Titeln på dikten ger en indikation på att rörelsen är det viktiga, vilket jag håller med om. Rörelse förhindrar stagnation, ungefär som stillastående vatten inte rekommenderas att dricka, men däremot går vattnet som rinner, i t.ex en fjällbäck, mycket väl att dricka. Eftersom livet består av olika faser, så är det skönt att kunna variera hastigheten mellan långsam och snabb, beroende på i vilken fas som man befinner sig i. Att färdas långsamt är ett bra sätt att låta själen hinna ikapp och få ro. I och med att vi själva bestämmer hastigheten, så behöver det också finnas en lyhördhet gentemot sig själv för att känna av vilken hastighet som jag ska anpassa mig till, där jag just nu befinner mig i mitt liv. 

Utifrån de förutsättningarna, väljer jag det ressätt som passar bäst för ändamålet och anpassar mängden bagage utifrån resans längd. Sett från perspektivet livet, så blir bagaget erfarenheterna som jag samlar på mig och i vissa situationer behöver vi använda mer av vårt erfarenhetsbagage, än i andra situationer. 

Vid ett tillfälle fick jag en tepåse där det stod “Live light, travel light, spread the light, be the light.” Vad handlar det om? Jag skulle vilja beskriva det som att det finns en fördel i att leva och resa lätt. Att leva lätt är att inte samla på sig väldigt mycket saker, utan att man har det som man behöver, för att undvika att bli ägd av materiella ting. Att resa lätt om vi associerar det till min livsresa, så är det att kunna förlåta för att undvika att dra på sig bitterhet, ånger, aggression och liknande upplevelser som tynger. Istället borde man ägna sig åt det som befriar vilket bl.a. är att kunna förlåta, eftersom förlåtelse befriar och hjälper mig att lämna kvar betungande bagage för att kunna resa vidare i ett lättare tillstånd. Det här innebär att en stor livserfarenhet, inte nödvändigtvis behöver vara tung att bära, och tvärtom. Att sprida och vara ljuset innebär inte att vara befriad från det som är tungt, jobbigt och arbetsamt, utan det grundar sig snarare i, vad jag tror, att ha rätt inställning och rätt fokus till livet och sig själv.

Hastigheten har en sekundär betydelse, men den har fortfarande en betydelse. Men det är också intressant att det finns ett kreativt helande i det långsamma, även om man själv tycker att det periodvis kan stå still, så gör det sällan det, utan det rör sig i mycket små steg framåt. Det märker man när kreativiteten blommar upp på nytt igen, att det finns så otroligt mycket mer än det som man trodde att man skulle kunna finna av kreativitet. 

Låt de positiva och ljusa tankarna forma dig och ditt liv, utan stress. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s