De kungliga berg-trollen

Som en association till trollen från förra veckan, så tänkte jag berätta om troll från min morfars synvinkel. Egentligen är det ett litet utdrag av vad han själv har skrivit och inte så mycket jag som berättar. Det är många mysiga minnen som ryms i de här verserna. Alla sommarloven som tillbringades i samma by som mormor och morfar innehöll mycket troll. Både i form av berättelser och nyfikna besök där trollen sades bo, men vi kusiner såg dem aldrig förutom i vår fantasi där bilderna var glasklara. Nedan är utdraget av morfars beskrivning men skillnaden var att när morfar berättade om trollen, så var det inte på vers.

Vad gömmer väl troll-bergets inre – vid tjärnen som speglar dess hjässa – vars väst-sida kliver mot skyar och hägnar en syd-sluttnings nejder. 

Fördolda – är troll-bergets skatter – som samlats från nära och fjärran.  Var hundraårs-fest samlas mera från lyd-bergens ymniga ådror. 

Väl skyddad är Berg-salens ingång – vars portar bär uråldrig mossa. Där vaktar sen fornminnes tider två Skräcködlors ångande käftar. 

De flesta av människo-barnen  –  de ser knappast – troll-bergs-mystiken. De hör inte berg-trollens trummor, som taktfast styr troll-dansens turer. 

Men den – som kan lyssna och ana – vars tankar kan sväva som skyar – kan se bortom timliga hinder och finna förborgade skatter. 

I berg-salens valv blinkar stjärnor som lyser upp berg-rummens stengolv – Och tak-kronan gungar visst ännu fast midvinter-festen är över. 

Den här delen av morfars text skapar mer en känsla än en berättelse, även om det finns en bakomliggande berättelse om man skulle läsa alla de 32 verserna. Berättelserna av morfar var ett av de tillfällen som vi kusiner var tysta och helt trollbundna. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s