Stöld, beror på orsak? 

Under några veckors tid stod den här skylten utefter skogsvägen på väg till jobbet. På skylten står det så här:

Nu får det vara nog! Vem är du? Som tar våra troll, ett efter ett …  senast tog du IDA som stod här!!  Trollen finns här för att sprida glädje till både gammal som ung. De är fina när de står i små skrymslen och vrår. Om du har någon form av heder kvar, kom då till oss och lämna tillbaka dem och förklara varför du tar dem. 

Personalen Bertilssons Stuga 

PS. Försök om du kan låta skylten vara, eller tar du den med? 

Den här texten tycker jag är intressant. Dels för att skylten med texten står på allmän plats och dels för att de som har skrivit den utgår från att den som tar trollen har gjort det för att, som jag tolkar det, reta upp de som har ställt ut trollen och dels för att de utgår från att det är samma person och inte flera olika personer. Om jag skulle sätta ut små troll på allmän plats skulle jag ha räknat med att det som jag placerar där kan försvinna? Jag tycker att skylten är befogad om den hade stått på en privat tomt, men inte på allmän plats, ute i skogen. 

Men det viktigaste med hela situationen är, anser jag, vad själva orsaken är till att någon har tagit trollen. Det kan ju faktiskt ha varit så att det var ett barn som tyckte att trollet var fint och tog upp det för att titta på det och samtidigt säger föräldern att de ska fortsätta att gå och barnet glömmer bort att den håller ett troll i handen och rusar iväg till föräldern. Frågan är om distraktion är att stjäla? Ett annat alternativ är att den som tar trollet, tycker att trollet är fult och förstör den vackra naturen som trollet är placerad i. Är det stöld när trollet står på allmän plats och förstör upplevelsen av omgivningen i naturen? Det kan ju vara så att “stölden” är ett sätt att få omgivningen där trollet stod att bli lite finare? Skulle det kunna ses som ett förskönande av omgivningen, istället för stöld? Det finns också de som tar trollet för att de vill ha det hemma hos sig själva. Det är stöld enligt min uppfattning till skillnad från de två första exemplen. Av den anledningen så menar jag att det är viktigt att veta vad orsaken är till att något har hänt, för att utifrån det kunna göra rätt bedömning. 

Säg att barnet som råkade få med sig trollet skulle lämna tillbaka det och blir uppmanad att förklara varför den tog trollet. Vad ska barnet svara?  Jag glömde att jag höll i trollet och råkade få med mig det hem. Eller den som tyckte att trollet var fult, kommer att säga, trollet slängde jag för det var så ohyggligt fult. Det finns inte mycket motargument om heder, som biter på det. 

Vet man orsaken till ett agerande, har man mycket lättare att göra en relevant bedömning av händelsen eller agerandet. Vilken slutsats kan vi dra av det här? Dömandet av andra människor och deras agerande kan vi aldrig göra på ett relevant sätt, eftersom vi sällan vet orsaken till varför det gjordes eller varför en person har blivit till den som den är idag. Vi kan därför luta oss tillbaka och lugnt överlåta domen till den som vet orsaken bakom. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s