Status ur vägglusens perspektiv

Vägglusens syn på status, är ett föredöme. Den bryr sig inte om vilken status en person har, den bryr sig bara om att få i sig ett ordentligt skrovmål. Det har ingen betydelse för lusen vilket jobb, status eller var i hierarkin en person befinner sig i samhället, det påverkar inte smaken eller aptiten. Alla har samma värde för en vägglus. 

Med en hög status finns det också en maktfaktor. Med makt finns det en möjlighet till att välja och bestämma, men också ett ansvar. I GP den 18/12-16, beskriver man olika definitioner av makt bl.a. som innehav av pengar, storlek på organisation eller den officiella titeln. Den som har makt innehar ett visst mått av både respekt och frihet och det kanske är några av anledningarna till att vi ser upp till de personer med hög status? Respekt visas kanske inte främst mot personen så som den är, utan mot personens status och maktposition. En persons status säger inget om vem personen är på djupet. Att erhålla respekt p.g.a ovanstående kan vara en genväg till att få något av andra som man inte har inom sig själv.  

Om vi skulle betrakta människor på samma sätt som en vägglus betraktar henne, ur ett positivt perspektiv inte som parasit, så skulle vi ha ett förbehållslöst förhållningssätt till andra. Det förhållningssättet är föredömligt men svårt eftersom vi har växt upp i ett samhälle som inte förordar det. Från samhällets sida finns det en vinst att människorna i samhället satsar på status (karriär) och därför premieras det. En av anledningarna är att personer med hög status, ofta har en hög lön som ger ett starkt bidrag till statskassan. De med låg status bidrar mindre eller inte alls. Tävlingsinriktade människor ser samhället positivt på och då spelar det mindre roll vilket synsätt familjen har, för samhällets värderingar genomsyras i skolan, av betyg och på arbetsplatsen, av bonus. De här faktorerna färgar vårt synsätt på andra människor. 

Den här julen kan bli historisk med ett nytt förhållningssätt till mina medmänniskor. Ett förhållningssätt som utgår från en vägglus’ synsätt och som ser till människan och inte till de yttre faktorerna vilka ger en illusion av en helhet som i själva verket är en liten del av en människa, vilken är så mycket mer än bara det som syns och hörs. Att kunna se människor utifrån vad de är, alltså som medmänniskor och inte utifrån förutfattade meningar eller vad jag anser eller tror att de är eller gör är ett sätt att se bakom fasaden. En vinst är att jag kan lägga bort alla mina förutfattade åsikter, för att sedan kunna bemöta dig utifrån den du är och se dig med en närvaro i nuet. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s