Vad är frihet?

I låten “Me & Bobby McGee” sjunger Janis Joplin “Freedom is just another word for nothing left to lose”. Så ser hennes definition ut av frihet. 

Efter ett kalas som jag och stora L hade varit på, berättade stora L om en kusins definition av vad frihet är. Den definition grundade sig i att om man bodde i en viss typ av område så var man fri. Enligt kusinen så sammanföll det området med just det området som vi bor i. Själva anser vi oss inte vara mer fria i det här området än i de föregående områdena som vi har bott i. Kanske t.o.m tvärtom, då vi är mer bundna av, att själva utföra underhåll på vårt boende nu, som vi inte har behövt göra för boendet i de tidigare områdena.

Vad är frihet? För att veta om jag är fri, så behöver jag definiera vad frihet är för mig. Den definitionen behöver inte överensstämma med vad andra definierar som frihet, vilket är tydligt för ovanstående exempel. Den bör däremot stämma överens med mig själv och mina värderingar.

Min definition av frihet är att kunna vara fri i tanke,ord och handling. Alltså, att ha en inre styrka till att gå min egen väg och att få vara den jag är utan att behöva göra avsteg från min personlighet. En förutsättning för den definitionen, är att jag varken skadar  mig själv eller någon annan fysisk och /eller psykiskt. 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s